عید سعید فطر مبارک باد

درخواست حذف این مطلب


حلول ماه هلال
عید تحول احوال
معاد ب از غبار زنگار و انکال برشما مبارک باد
عید سعید فطر


عید ب از زشتی ها و پیوستن به نیکی ها
برهمه مسافران مسیر بیداری و طراوت وعشق
مبارک باد.


لا ادری : عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت خاقانی شروانی : گفتم کدام عید نه اضحی بود نه فطر بیرون از این دو عید چه عیدست دیگرش رودکی سمرقندی : روزه به پایان رسید و آمد نو عید هر روز بر آسمانت باد امروا منوچهری دامغانی : بر آمدن عید و برون رفتن روزه ساقی بدهم باده بر باغ و به سبزه خواجه شمس الدین محمد حافظ : حافظ ن بی می و معشوق زمانی کایام گل و یاسمن و عید صیام است مسعود سعد سلمان : ای خداوند عید روزه گشای بر تو فرخنده شد چو فر همای